đâu ai biết hết đc đâu

5 tháng trước

đừng đánh giá thứ gì từ bề ngoài nhé

image